غرفه نمایشگاهی به چند دسته تقسیم می شود

انواع غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی نبشی یا گوشه

از دو سمت با دیگر غرفه ها همجوار و همسایه می باشند و دارای دیواره مشترک و از دو طرف دیگر به سمت راهرو باز می باشند.

غرفه نمایشگاهی ردیفی یا معمولی

غرفه نمایشگاهی معمولی یا خطی از سه طرف با غرفه های همجوار دارای دیواره های مشترک می باشد و از یک طرف به سمت راهرو راه دارد و قابل دیدن بازدیدکنندگان می باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است.

غرفه نمایشگاهی انتهایی یا شبه جزیره ای

غرفه های شبه جزیره ای از محبوبیت بیشتری در بین مخاطبین برخوردار است زیرا این گونه غرفه ها سه وجه قابل دیده شدن توسط بازدیدکنندگان را دارند و فقط یک طرف مسدود می باشد و بازدید کننده بیشتری را جذب می نمایند

غرفه نمایشگاهی جزیره ای

غرفه نمایشگاهی جزیره ای چون از چهار طرف به راهرو راه دارند و از تمام زوایا قابل دید و دسترسی می باشند. این نوع غرفه ها دارای ارزش بالای هستند و از جهت نمایش و تبلیغات نیز از قابلیت های بسیار مناسبی برخوردار هستند

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای