قوانینی که در نمایشگاه ها برای غرفه سازی باید رعایت شود

قوانین ساخت و ساز غرفه ها در سایت های نمایشگاهی
1-موارد مورد استفاده برای ساخت و نصب غرفه های نمایشگاهی ویا هر نوع سازه مورد استفاده دیگر باید متشكل از مواد غیرقابل اشتعال و یا كمتر قابل اشتغال باشند.
2- انجام هر نوع فعالیتی كه مانع از فعالیت سیستم حفاظت از آتش سوزی و سیستم نظارت مركزی نظیر زنگ خطر وسیستم گریز از آتش سوزی، شیرهای آتش نشانی و سایر وسایل اطفاء حریق باشند، اكیدا ممنوع می باشد.
3-تدابیر لازم برای حركت آزاددر راهروهای میانی غرفه ها و امكان دستیابی به وسایل اعلام و اطفاء حریق آتش نشانی و راههای فرار از آتش سوزی و خروج اضطراری در جهت حفظ ایمنی محل سالن ها اندیشیده و برنامه ریزی شده باشد.
4- راهرویی حداقل به میزان ۱۲۰ سانتی متر بین سازه های موقت و محل شیرهای آتش نشانی و درهای ورودی در محل قرار دادن وسایل اضافی و زنگ خطر آتش سوزی باید در نظر گرفته شود.
5- راهروی مخصوص دسترسی تعمیرات و تاسیسات سالنها با پهنایی به میزان یك متر بین سازه های موقت و تجهیزات منصوبه روی دیوارهای سالن پیش بینی شود.
6-هیچ وسیله ای نباید  در جلوی تجهیزات كشف و اعلام حریق و اطفاء یا وسایل و یا تجهیزاتی كه به منظور توزیع برق روشنایی در سقف سالن نصب شده اند قرار گیرد.
7-غرفه سازان موظفندكه بر اساس نقشه ای كه در مورد تایید مدیریت قرار گرفته است وظایف خود را انجام دهند و از ایجاد هر نوع تغییر در نقشه ها بدون كسب تاییدیه لازم جلوگیری می شود.
8-مدیریت می تواند هر نوع ساخت و سازی را كه مغایر با دستورات وآیین نامه ها باشد تخریب نماید. غرفه داران نیز موظف هستند مسئولیت پرداخت كلیه هزینه ها و خطرات احتمالی را كه در این زمینه ممكن است بروز نماید،‌ بپذیرند.
9- كلیه كارگرانی كه برای انجام وظایف وارد نمایشگاه می شوند نظیر برق كاران، جوشكاران، رانندگان لیفتراك وسایر كارگران حرفه ای باید دارای گواهینامه كار مخصوص مراكز وزارت كار و یا فنی حرفه ای باشند و رعایت كلیه قوانین مرتبط الزامی است.
10- در هنگام غرفه سازی تمهیدات لازم جهت عدم آسیب به تجهیزات ،‌دستگاهها،‌پانلها،و سایر لوازم منصوبه بر روی دیوارهای سالن بعمل آید.
11- از مهاركردن سازه های موقت غرفه ها به لوله های فولادی برق،اعلام حریق،آب و گاز و سایر منصوبات بر روی دیوار و سقف سالنها جدا”خودداری گردد. ۳-۱۲) از گذاشتن هرگونه شی و لوازم ،خصوصا ظروف و بطریهای حاوی مایعات بر روی مركز كنترل اعلام حریق، تابلوهای برق سالنها جدا”خودداری گردد.
12- از استعمال دخانیات و ایجاد شعله پرهیز گردد.
13-به منظور رعایت مقررات، غرفه داران موظف هستندكه نظارت كامل در امر ساخت و ساز در محل مركز نمایشگاهی را داشته باشند و تلاش نمایند تا كلیه قوانین مربوطه از سوی خودو سایرین رعایت شود.
14-برای سیستم روشنایی از لامپ های كمپكت (كم مصرف) استفاده گردد.
15- وسایل الكتریكی مورد استفاده در فضای باز و بیرون غرفه ها باید ضد رطوبت باشند وتمهیدات لازم حفاظتی در زمینه عایق سازی رطوبتی و عایق مناسب تغییرات جوی در ساخت و نصب آنها رعایت شود.
16-از هرگونه رنگ آمیزی ستون و تابلو برق نصب شده بر روی آن خودداری فرمایید.
17-غرفه دارها اجازه ندارند بخش زیادی از غرفه خود را نقاشی كنند. تنها در حد ترمیم و قبل از برپایی نمایشگاه و دوره آماده سازی غرفه ها اجازه رنگ كردن دارند. برای این كار نیز باید موارد امنیتی  زیررا انجام دهند:
الف- نقاشی باید در مكانی صورت گیرد كه در آن هواكش مناسبی نصب شده باشد.
ب- استفاده از رنگ های غیر سمی الزامی می باشد.
ج- كف زمین را باید با كاغذ خشك یا ورقه های پلاستیكی با پوشش مناسب پوشاند.
د- نقاشی در مجاورت دیوارهای سالنهاممنوع است.
ه- شستن وسایل نقاشی داخل سالنها ممنوع است.
18 مسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه ها و هزینه بازسازی قسمت های آسیب دیده به عهده غرفه داران است

قوانینی که در نمایشگاه ها برای غرفه سازی باید رعایت شود

ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده

کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداکثر تا 45 روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعلام گردد . در اینصورت پس از کسر 30 درصد از مبالغ واریزی، برگزارکننده نسبت به استرداد مابقی اقدام خواهد نمود.

در فاصله زمانی کمتر از 45 روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزارکننده مجاز میباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه و به منظور پیشگیری از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمایشگاه ، (چه به صورت رایگان و چه درقبال دریافت وجه غرفه) به سایرین واگذار نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن ، تأثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود. ضمناً کاهش فضا در فاصله زمانی کمتر از 45 روز تا افتتاح نمایشگاه امکانپذیر نمی باشد.

شرکت کنندگانی که در مدت زمانی کمتر از 45 روز به افتتاح نمایشگاه ثبت نام نمایند نیزدر صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.

حفاظت و امنیت غرفه ها

بر اساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، از سوی برگزارکننده یک نسخه فرم حراست ، مربوط به مسائل حفاظتی (لینک فرمودستورالعمل) در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که لازم است توسط مدیریت شرکت مطالعه و در وب سایت آپلود شود . تنها پس از ارائه فرم مذکور به ستاد برگزاری امکان تحویل کارت‌های شناسایی غرفه داران امکان پذیر خواهد بود.

مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات برپایی نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد . پس از خاتمه ساعات کار نمایشگاه بین المللی ایران در هر روز نسبت به تخلیه سالن ها و پلمب دربهای ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات نمایشگاه بین المللی ایران خواهد بود؛ لذا لازم است مسئولین غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد.

استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانلها ممنوع می باشد.
بیمه آتش سوزی برای کلیه شرکت کنندگان اجباری می باشد که توسط برگزار کننده نسبت به انجام آن برای کل سالن های تحت پوشش اقدام شده و هزینه آن به صورت جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد . سایر بیمه ها بصورت اختیاری بوده و به غرفه داران محترم توصیه میشود نسبت به انجام بیمه های دیگر علاوه بر بیمه آتش سوزی اقدام نمایند .

مسئولیت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن نمایشگاه که حضور غرفه داران در محل غرفه الزامی است، برعهده غرفه داران می باشد.

در صورت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، بایستی مراتب سریعاً به اطلاع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر بر عهده شرکت کننده میباشد.

درصورت نمایش اقلام ارزشمند و گرانقیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان به سرقت رفتن آنها وجود دارد، به غرفه داران محترم توصیه می شود اینگونه اقلام را هر روزپس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده وروز بعد مجدداً به همراه بیاورند.

ساعت ورود بازدید کنندگان به داخل سالن، 10صبح هر روز می باشد لیکن به منظور آماده سازی مجدد غرفه ها و نظافت سالن ها، هر روز از ساعت 9:30 صبح درب سالن‌ها باز می‌شود لذا مقتضی است از هر غرفه حداقل یک نفر از ساعت 9:30 جلو درب سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلی نظیر فقدان یا سرقت کالاها جلوگیری شود، همچنین در صورت نیاز به ورود کالا یا وسایل به داخل غرفه نیز تنها بین ساعت 9:30 تا 10صبح امکان پذیر خواهد بود.

در ایام آماده سازی سالن و غرفه سازی (تا قبل از افتتاح نمایشگاه) خروج هر گونه وسایل، تجهیزات، لوازم غرفه سازی و…… مستلزم اخذ برگه خروج از مدیر سالن میباشد. برگه خروج باید به تأیید و امضاء مدیر سالن برسد.
با توجه به اینکه اکثر کالاها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال می باشند لطفاً از هرگونه جوشکاری، برشکاری و هرگونه اقدامی در داخل سالن که احتمال بروز حریق را سبب شود خودداری نموده و وسایل دکوراسیون غرفه خود را بصورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای