قوانین ساخت غرفه در نمایشگاه

رعایت اصول و قوانین ساخت غرفه نمایشگاهی از مهم ترین قسمت های حضور در نمایشگاه است .

1.برای نصب و ساخت غرفه های نمایشگاهی و یا هر نوع سازه مورد استفاده دیگر باید از مواد غیر قابل اشتعال و یا کمتر قابل اشتعال باشند .

2. انجام هر فعالیتی كه مانع از فعالیت سیستم حفاظت از آتش سوزی و سیستم نظارت مركزی نظیر زنگ خطر و سیستم گریز از آتش سوزی، شیرهای آتش نشانی و سایر وسایل اطفاء حریق باشند، اكیدا ممنوع می باشد.
3. برای حركت آزاد در راهروهای میانی غرفه ها و امكان دستیابی به وسایل اعلام و اطفاء حریق آتش نشانی و راههای فرار از آتش سوزی و خروج اضطراری در جهت حفظ ایمنی محل سالن ها باید تدابیر لازم اندیشیده شود .
4. راهرویی حداقل به میزان ۱۲۰ سانتی متر بین سازه های موقت و محل شیرهای آتش نشانی و درهای ورودی در محل قرار دادن وسایل اضافی و زنگ خطر آتش سوزی باید در نظر گرفته شود.
5.باید راهروهای مخصوص دسترسی تعمیرات و تاسیسات سالن ها با پهنایی به میزان یک متر بین سازه های موقت . تجهیزات منصوبه روی دیوارهای سالن پیش بینی شود .

6. هیچ وسیله ای نباید در جلوی تجهیزات كشف و اعلام حریق و اطفاء یا وسایل و یا تجهیزاتی كه به منظور توزیع برق روشنایی در سقف سالن نصب شده اند قرار گیرد.

7.غرفه سازان باید بر اساس نقشه ای که در مورد تایید مدیریت قرار گرفت است وظایف خود را انجام دهند و از ایجاد هر نوع تغییر در نقشه ها بدون کسب تاییدیه لازم جلوگیری می شود .

8.مدیریت باید هر نوع ساخت و سازی را که در مغایرت با دستوران و آیین نامه ها باشد تخریب نماید . غرفه دارای باید مسئولیت پرداخت کلیه هزینه ها و خطرات احتمالی را که در این زمینه ممکن است بروز نماید بپذیرند .

9.برخی کارگران برای انجام وظایف وارد نمایشگاه می شوند نظیر برق کاران، جوشکاران، رانندگان لیفتراک و سایر کارگران حرفه ای بادی گواهینامه کار مخصوص به مراکز وزارت کار و یا فنی حرفه ای داشته باشند و رعایت کلیه قوانین مرتبط الزامی است .

10.در زمان غرفه سازی تمهیدات لازم به منظور عدم آسیب به تجهیزات، دستگاه ها، پانلها و سایر لوازم منصوبه بر روی دیوارهای سالن بعمل آید .

11. باید از مهار کردن سازه های موقت غرفه ها به لوله های فولادی برق، اعلام حریق، آب و گاز و دیگر منصوبات بر روی دیوار و سقف سالن ها جدا خود داری گردد .

12.توجه به این نکته ضروری است که از استعمال دخانیات و ایجاد شعله پرهیز گردد .

13.به منظور رعایت مقررات، افراد غرفه دار موظف به نظارت کامل در ساخت و ساز در محل نمایشگاه را داشته باشند و همچنین تلاش نمایند تا کلیه قوانین مربوطه را رعایت نمایند .

14.حداقل از لامپ های کم مصرف برای سیستم روشنایی استفاده نماید .

15. وسابل الکتریکی مورد استفاده باید ضد رطوبت باشند و تمهیدات لازم حفاظتی در زمینه عایق سازی رطوبتی و عایق مناسب جهت تغییرات جوی در ساخت و نصب آنها رعایت شود .

16. ستون و تابلو برق نصب شده در محل نمایشگاه نباید رنگ آمیزی شوند .

17.مسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه ها و هزینه بازسازی قسمت های آسیب دیده به عهده غرفه داران است .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای