تاثیر رنگ در غرفه نمایشگاهی

تاثیر رنگ غرفه در جذب بازدیدکنندگان نمایشگاه

رنگ قسمت بزرگی از طراحی غرفه نمایشگاهی تان است. در حالیکه متن و قالب ها (اشکال) به خلق پیغام­تان کمک خواهد نمود، این رنگ است که آهنگ را تنظیم خواهد کرد. آیا می­دانستید که بیش از 84% مشتریان رنگ ها را به عنوان دلیل ابتدایی جهت خرید یک محصول شناسایی می کنند. محققین نشان داده­اند که مشتریان قضاوت های ناخودآگاه در مورد یک محصول مابین 90 ثانیه از اوّلین بار دیدن آن داشته اند. 62% تا 90% از ارزیابی اوّلیه مشتریان به تنهایی بر مبنای رنگ است. این همان دلیل است که چرا رنگ اینقدر مهّم است، خواه شما در حال طراحی یک علامت و برای پیش خوان باشید،خواه برای ساخت غرفه طراحی انجام بدهید.

تنظیم حوصله و وضع روانی با رنگ

رنگ ها به دقت با احساس ارتباط دارند. به منظور تولید یک نگاره گرافیکی که به کار می آید، شما باید درک داشته باشید که چگونه رنگ هایی که برای طراحی غرفه انتخاب کرده اید بوسیله بازدید کنندگان تان تعبیر خواهد شد. دستورالعمل های زیر به شما کمک خواهد کرد که شما رنگ های پایه ای را انتخاب کنید که نتیجه بهتریاز آن بگیرید.

  انتخاب رنگ مناسب برای غرفه نمایشگاه

قرمز:  Red

قرمز یک رنگ قدرتمند است که احساسات شدیدی را بر می انگیزد. قرمز اغلب با احساس تند و شدید همراه بوده و وقتی روی اشیایی مثل رز استفاده ها می گردد، می تواند سمبل و نشانگری عشق باشد. قرمز جهت تشویق ولع و رغبت که جهت محصولات غذایی مهّم است شناخته می شود.

این رنگ اغلب برای غرفه سازی نمایشگاهی صنعت غذایی به کار گرفته می شود. قرمز برای جذب خریدهای ناگهانی و بدون مقدمه و جمع کردن توجّه برای فروش های حراج ایده آل است.

زرد:  yellew

زرد با خوشی و حرارت همراه است. بر شخصیت خورشیدی زرد به صورت خوشبینی و طراوات از دور نمایی بازاریابی نگاه می شود. زرد می تواند فرآیندهای ذهنی، سیستم عصبی و ارتباط را تحریک نماید. مثل رنگ قرمز، این رنگ می تواند توجّه را جلب نماید. از زرد اغلب جهت نشان دادن وضوح استفاده می شود هر چند که به این سمت هم متمایل است که بچه ها را به گریه بیاندازد و انبساط چشمی را باعث شود بنابراین از آن به صورت رنگی راهبردی استفاده می شود.

آبی:  Blue

آبی رنگی است که اغلب به دقت همراه با آب و آسودگی است. این رنگ اغلب مورد ترجیح دادن بوده و می تواند بازدارنده اشتیاق و میل و رغبت باشد. از آبی اغلب در زمینه اداری استفاده می گردد چون که بهره وری را ارتقاء می بخشد.

انتخاب این رنگ راه خوبی جهت رفتن در زمانی است که در حال خلق حس اعتماد و امنیت هستید.

رنگ های ثانویه:

نارنجی:  Orange

به نارنجی به عنوان رنگ هیجانی و اشتیاق آور نگریسته می شود. نارنجی را یک آهنگ گرم در نظر گرفته و می تواند دلالت بر خشونت نماید. از نارنجی اغلب در بازاریابی به عنوان قسمتی از اعلام به اقدام استفاده می کنند. برندهایی که می خواهند نشان بدهند که دوستانه و رازدار هستند بیشتر اوقات رنگ قرمز را به عنوان قسمتی از طراحی لوگوشان بر می گزیند.

سبز: Green

از سبز در بهترین حالت به عنوان رنگ سلامت یاد می شود. سبز را در جهت سمبل نمودن پول و طبیعت به کار می­گیرند. در زمینه خرده فروشی سبز بعضی اوقات جهت خلق حس آرامش و تهدد اعصاب به کار می گیرند. سبز را نشانه باروری در نظر گرفته و اغلب جهت ارتقاء محصولات دوستدار طبیعت علاوه بر این که روی تندرستی و زندگی سالم متمرکز است به کار می برند.

بنفش:  Purple

بنفش یک رنگ شاهانه است که اغلب همراه با ثروت، فرزانگی و موفقیت است. بیشتر پادشاهان در گذشته اغلب رداهایی بنفش به تن می کردند تا نشانه ای موقعیت شان باشد. در بازاریابی، رنگ بنفش را جهت ضد سن سالخوردگی و محصولات زیبایی ترجیح می دهند که می توانند همچنین خلاقیت و خونسردی را نشان بدهد.

ایده های خلاقانه

افزایش اثر طراحی در غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی تجارتی قدرتمندانه باید این مسأله را انعکاس بدهد که شما هستید و بازدید کنندگان را به غرفه تان در میان سالن نمایشگاهی غلغله و شلوغ که با موانع و رقبا پر شده اند جلب نماید. در حالیکه کارمندان آموزش دیده نمایشگاهی، بازاریابی پیش از نمایشگاه و پیشبرد در نمایشگاه بکار می روند تا جنبه های بالقوه را جذب نمایند، خدمه و تصویر لوگوهای غرفه نمایشگاهی تجاری می تواند نتایج فروش را بشکند یا ایجاد نماید.

شما سر ثانیه فرصت دارید تا برداشتی را روی آنهایی که در حال عبور از نگاره های غرفه تان نگذارید که جهت نمایش های تجاری تان باید بزرگ باشد، و در چند کلمه حتی الامکان فواید پیشنهادتان را شفاخانه منتقل نمایند.

بر طبق نظرات استیومیلو که متخصص نمایشگاه است، چهار مولفه کلیدی وجود دارد که نمایش های نمایشگاهی و استندهای بنر را به صورت بصری چشمگیر نموده تا روی سالن نمایشگاهی اثر گذارد. این مؤلفه ها رنگ، نورپردازی، حرکت، صدا و بو هستند.

رنگ: رنگ و آهنگ هایی گه شما برای غرفه تان انتخاب می کنید می تواند به شما کمک کند که علاوه بر اینکه پیغام تان را منتقل می نمائید دیده شودید. رنگ های سرد مثل آبی، سبز و سفید یک دست و حرفه ای ظاهر شده، در حالی که ممکن است توجّه را جلب ننماید. رنگ های گرم مثل قرمز، نارنجی و زرد توجّه بیشتری را جلب می کند. با این حال نیاز دارید تا به طور انتخابی استفاده شوند چون که خیلی قوی دیده شوند یا توارد ذهنی را انتقال دهند.

نور پردازی:  استفاده خلاقانه از نور پردازی می تواند تمرکز را به دست غرفه تان بکشاند. شما می توانید نور نقطه ای را برای یک تولید جدید انتخاب کنید یا یک فضای خلاقانه یا جذاب که انتظارات را به سمت خود بکشد بیافرینید.

حرکت  (Molion) : داشتن صداهای موسیقی زیبا یا طراحی صداهای طبیعی، نمایان مساحت میزبانان زنده را دیگر صداهای که به حس های شینداری رجوع می کند ممکن است کمک کنند تا افراد را به غرفه تان جلب نماید. با این حال مواظب باشید که سطوح صدا به طور مناسبی تنظیم شود. بنابراین آن را در مساحت تان می شوید، با این حال مزاحم دیگر غرفه های نمایشگاهی اطرافیان نشوید.

بو  (Small) : مثل عطری فریبنده کلوچه دار چینی که در مغازه های فروشگاه های بزرگ پیدا می شود، داشتن کلوچه ها یا دیگر بوها گیرا که از غرفه تان بیرون می اید بازدید کنندگان را جلب خواهد کرد. بیشتر بازدید کنندگان از پاپ کورن به عنوان یک جاذبه استفاده می کنند. با این حال، به این شیوه زیاد استفاده شده و غرفه تان را منحصر به فرد نمی کند.

با جمع کردن تمام این مؤلفه ها به طور نمونه نماد به متخصص و مشاور دارد، از نمایشی با تأثیر بالا اطمینان حاصل شود. روبرت بی ـ کوئیکوی در کتاب خود طراحی نمایشگاه، مشخصه های ذیل را به طور جزئی مطرح نموده تا در یک نمایشگاه تجارتی خوب استفاده شوند.

  مهم ترین نکات در طراحی غرفه نمایشگاه

 • ذهن باز و خلاق
 • درک از مواد داشته و اینکه چگونه در بهترین وجه مورد استفاده قرار دهند.
 • قابلیت ارتباط دهی ایده ها به طور شناسه دقیق دارند.
 • فهم ساختار دارند.
 • فهم محدودیت های شرکت دارند.
 • فهم سبب نگاره های گرافیکی و فنون آن شامل فن چاپ، عکاسی و تولید دارند.
 • فهم محدودیت های شرکت دارند.
 • آگاهی از همه رسانه ها و شیوه های تعاملی از ارائه تولید دارند.
 • آگاهی از فاکتورهای هزینه به منظور قرار دادن آن در محدودیت های بودجه ای.
 • فهم مشخصات خاص از نمایشگاه ها  به طوری که می تواند آن را در این محدودیت ها طراحی نماید.
 • آگاهی از تمایلات بازارهای و روابط شان با اهداف کارفرما.

سایر مقالات
غرفه سازی مدولار چیست؟
غرفه سازی مدولار چیست؟
با استفاده از غرفه سازی مدولار فضای کوچک نمایشگاهی خود را به حداکثر برسانید و از تمامی فضا به نحو احسنت استفاده نمایید.اگر برای اولین بار است که می خواهید در یک نمایشگاه شرکت کنید می توانید تجهیزات مدولار را بنا به محصول یا خدمات خود به صورت سفارشی خرید کنید و از این تجهیزات در نمایشگاه های بعدی نیز بهره گیرید
ادامه مطلب
غرفه سازی نمایشگاهی چیست؟
غرفه سازی نمایشگاهی چیست؟
غرفه نمایشگاهی ابزار قدرتمندی است ، زائیده برنامه ریزی دقیق شرکت کننده و ایده خلاق طراح که به منزله ویترینی است برای نمایش انواع فعالیتها و تکنیک های فروش به کلامی دیگر، غرفه نمایشگاهی یک تصویر چند بعدی از پیام های بازاریابی و فروش است.
ادامه مطلب
ایده های خلاقانه برای طراحی غرفه های نمایشگاهی
ایده های خلاقانه برای طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی فرصت مناسبی برای نمایش و عرضه محصولات هستند. غرفه نمایشگاهی جذاب می تواند بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب نمایند.

ادامه مطلب
ایده های خلاقانه غرفه های نمایشگاهی
ایده های خلاقانه غرفه های نمایشگاهی
طراحی غرفه نمایشگاهی یکی از موارد منحصر به خود و انحصاری است که بازدید کنندگان را به خود جذب کرده و فضای نمایشگاهی تان بیشترین موضوع مورد صحبت در نمایشگاه را درست نماید. امّا اگر شما قادر نبوده اید که بهترین طراحی غرفه نمایشگاهی را برای نمایشگاه بعدی تان چه میکنید؟
ادامه مطلب