استخدام

جهت استخدام درموقعیت شغلی طراح و هم چنین کارشناس فروش  تماس حاصل نمایید و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال بفرمایید.   

rayka.resume@gmail.com

شماره تلگرام

09211899829