جا کاتالوگی

جا کاتالوگی جهت استفاده در غرفه نمایشگاهی اجاره داده می شود. اجاره تجهیزات نمایشگاهی با قیمت ارزان توسط شرکت غرفه سازی رایکا