اجاره میز کانتر اطلاعات

میز کانتر اطلاعات جهت استفاده در غرفه نمایشگاهی با قیمت ارزان اجاره داده می شود. اجاره تجهیزات نمایشگاهی توسط شرکت غرفه سازی رایکا