یخچال اجاره ای برای تجهیز غرفه نمایشگاهی

 یخچال جهت استفاده در غرفه نمایشگاهی با قیمت ارزان اجاره داده می شود. اجاره تجهیزات نمایشگاهی توسط شرکت غرفه سازی رایکا