صندلی چرم مدیریتی

 صندلی چرم مدیریتی مناسب برای استفاده در غرفه های نمایشگاهی با قیمت مناسب اجاره داده می شود. شرکت غرفه سازی رایکا؛ طراحی و پیاده سازی غرفه های نمایشگاهی و اجاره تجهیزات نمایشگاهی