دسته بندی ها
آخرین پست ها
برچسب ها
غرفه نمایشگاهی به چند دسته تقسیم می شود
غرفه نمایشگاهی به چند دسته تقسیم می شود
1397/04/27 | تعداد نظرات :0
غرفه نمایشگاهی نبشی یا گوشه از دو سمت با دیگر غرفه ها همجوار و همسایه می باشند و دارای دیواره مشترک و از دو طرف دیگر به سمت راهرو باز می باشند. غرفه نمایشگاهی ردیفی یا معمولی غرفه نمایشگاهی معمولی یا خطی از سه طرف با غرفه های همجوار دارای دیواره های مشترک می باشد و از یک طرف به سمت راهرو راه دارد و قابل دیدن بازدیدکنندگان می باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است.